Verpleegoproepsystemen: Optimale veiligheid voor patiënten en verplegend personeel met een betrouwbare NurseCall

In ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere verzorgingsinstellingen geldt: zo veel zelfstandigheid als mogelijk, zo veel hulp en zorg als nodig. Om de veiligheid van de patiënten te garanderen, is een NurseCall systeem in deze tehuizen van essentieel belang, omdat het de patiënten in staat stelt in geval van nood snel en zonder complicaties om hulp te vragen. En ook zorgverleners hebben baat bij een goed ontworpen verpleegoproepsysteem: door de snelle lokalisatie van de hulpvraag wordt onnodig rennen vermeden, en het evenwicht tussen een efficiënte werking van de voorziening en menselijkheid wordt vergemakkelijkt. Als fabrikant van verpleegoproepsystemen biedt TeleAlarm u niet alleen zeer functionele systemen voor uw faciliteit, maar ook veel belangrijke informatie over dit onderwerp. Met onze NurseCall Gids beantwoorden wij de belangrijkste vragen.

NurseCall: TeleAlarm is uw sterke partner voor betrouwbare verpleegoproepsystemen – profiteer van onze ervaring en deskundigheid op het gebied van verpleegoproep in uw instelling!

Wat is een NurseCall systeem? Hoe werken verpleegoproepsystemen en welke voordelen bieden zij? Welke verpleegoproepsystemen zijn verkrijgbaar bij TeleAlarm en waar moet u op letten bij het kiezen van een verpleegoproepsysteem voor uw verpleeghuis, ziekenhuis of andere medische/verpleegkundige instelling? Wij beantwoorden deze en andere vragen in onze gids – en zouden ze graag persoonlijk beantwoorden in een vrijblijvend consult!

Wat is een NurseCall systeem?

Een NurseCall is ook bekend als verpleegoproep of patiëntenoproep, en alle termen vatten de functie goed samen: Een patiënt roept naar behoefte een verzorger op. Het afgaan van het bericht wordt aangegeven door een visueel (en, zo nodig, akoestisch) signaal.

Het basisprincipe van verpleegoproepsystemen is ontworpen door Alois Zettler in de jaren 1880. Sindsdien is het idee voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd: wat begon als een mechanisch trekkoordsysteem met bellen, belletjes en uitvallende lichtoproep, is nu verkrijgbaar als NurseCall-IP systeem met volledig geïntegreerd draadloos oproepsysteem van TeleAlarm en handige radiozenders in de vorm van polsbandzenders en koordzenders. Dit betekent dat het zusteroproepsysteem niet langer beperkt is tot één kamer, maar veiligheid biedt in het hele gebouw.

Waar worden zusteroproepsystemen gebruikt?

Zusteroproepsystemen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor ziekenhuizen, waar zij ook nu nog deel uitmaken van de vaste gebouwuitrusting. Daarnaast worden de oproepsystemen ook gebruikt in andere medische en verpleeginrichtingen, b.v. in

 • bejaardentehuizen of bejaardentehuizen
 • Verpleegtehuizen
 • Assisted Living & Thuiszorg
 • Revalidatievoorzieningen
 • Psychiatrische en forensische instellingen
 • Medische praktijken

De installatie van een oproepsysteem is ook verplicht in voor het publiek toegankelijke barrièrevrije toiletten en sanitaire voorzieningen, en in penitentiaire inrichtingen.

Wat zijn de voordelen van moderne verplegingoproepsystemen?

Oproepsystemen volgens DIN VDE 0834 worden niet alleen aanbevolen als erkende regel der techniek in ziekenhuizen, verpleeghuizen en soortgelijke inrichtingen – goed ontworpen verpleegoproepsystemen bieden belangrijke voordelen voor zowel de bedieners als het verplegend en verzorgend personeel en de patiënten.

Voordelen van verpleegoproepsystemen voor operateurs

 • Lage planningsinspanning met maximale flexibiliteit van eisen
 • Lage installatie-inspanning dankzij radiografische of IP-gebaseerde apparaten
 • Gemakkelijk onderhoud en vervanging van defecte onderdelen
 • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden
 • Gemakkelijke overdracht bij verhuizing naar nieuwe gebouwen
 • Volledige logging van alle gebeurtenissen voor naadloze documentatie

Voordelen van verpleegoproepsystemen voor verplegend en verzorgend personeel

 • Intuïtieve en ongecompliceerde bediening
 • Efficiënte oproepverdeling voor optimale zorgprocessen
 • Organisatorische en tijdontlasting in de dagelijkse werkroutine
 • Betrouwbare ontvangst van oproepen
 • Eenvoudige lokalisatie van noodmeldingen
 • Probleemloze aanpassing aan de actuele eisen dankzij eenvoudige programmering

Voordelen van NurseCall voor patiënten

 • Veiligheid door snelle hulp, vooral in noodgevallen
 • Positie-onafhankelijke activering van de noodoproep
 • Onschadelijke radiotechniek
 • Eenvoudige bediening van de radiozenders
 • Betrouwbare veiligheid door stabiele radiotransmissie
 • Gegarandeerde oproepactivering op elk moment

Een NurseCall van TeleAlarm opent voor u vele verschillende voordelen. De nieuwe iCall voldoet bijvoorbeeld aan de eisen voor oproepsystemen volgens DIN VDE 0834, het radiogestuurde NurseCall systeem met Hoofd- en Relaiseenheid biedt extra interessante functies. Neem contact met ons op – wij informeren u graag over de mogelijkheden van onze systemen.

Hoe werkt een radiogebaseerd verpleegoproepsysteem van TeleAlarm?

Main unit 8

Een TeleAlarm NurseCall op radiobasis bestaat altijd uit verschillende onderdelen:

 • Main Unit: De Main Unit is het centrale element van het radiosysteem. Alle inkomende berichten worden door deze eenheid ontvangen. Als de NurseCall Main Unit verbonden is met randapparaten, kunnen de gegevens ook naar deze apparaten worden doorgestuurd – een verbinding van de TeleAlarm-apparaten met bestaande DECT-communicatie- en paging-systemen is in veel gevallen zonder problemen mogelijk.
 • Relay Unit/Relay Plus Unit: Met de Relay Unit of Relay Plus Unit kunt u het ontvangstbereik van uw verpleegoproepsysteem uitbreiden. De units werken via RS485 datatransmissie en ondersteunen een gebruikersconsole op afstand (display en keypad), de Relay Plus Unit ondersteunt ook het beheer van een gangdisplay.
 • Radiozenders: Radiozenders zijn de eenheden van de verpleegoproepsystemen waarmee het alarm in werking wordt gesteld. Zij zijn verkrijgbaar als kamerzenders en als radiohandzenders en zenders met snoer, of in versies als begeleidende zenders en ontvangstbevestigingszenders, en zorgen zo voor een maximale flexibiliteit en veiligheid voor de patiënten en bewoners van de instelling.

Alle componenten maken gebruik van dezelfde radiofrequentie. Het bereik van TeleAlarm verpleegoproepsystemen kan, dankzij het draadloze concept, tot buiten de eigenlijke faciliteit worden uitgebreid, om particuliere wooneenheden te beveiligen (b.v. voor begeleid wonen).

Hoe de TeleAlarm verpleegoproepsystemen werken

 1. Door op de alarmknop van het NurseCall-apparaat te drukken, wordt een alarm of een oproep om hulp geactiveerd. De radiozender signaleert aan de patiënt door een kort knipperende LED dat de oproep verzonden en ontvangen is.
 2. Het alarm wordt radiografisch doorgegeven aan het controlecentrum (hoofd- of relais-unit).
 3. In het controlecentrum knipperen zowel de rode knop als het LED-lampje van de ontvangsteenheid.
 4. Een akoestisch signaal informeert het verplegend en verzorgend personeel dat er een alarm is ontvangen; daarnaast kan naar behoefte ook een visueel signaal (b.v. een gangdisplay) worden geactiveerd.
 5. De gegevens over het alarm worden op de hoofd- of relais-unit weergegeven. Het nummer van de melder en de positie verschijnen in gewone tekst, mits het alarm door een geregistreerd toestel met lokalisatiefunctie werd geactiveerd.
 6. Afhankelijk van de behoeften en de voorafgaande programmering, kunnen de alarmen en gebeurtenissen naar een computer met een alarmbeheerprogramma worden doorgestuurd; rechtstreeks doorsturen naar DECT- of paging-systemen is ook mogelijk.
 7. Als de zusteroproep via een multifunctionele kamerzender geactiveerd werd, kan het verplegend en verzorgend personeel via de blauwe knop om extra hulp vragen. Met de combinatie van de blauwe en de rode knop kan een “dringende oproep” gedaan worden.
 8. De lokale bevestiging van de oproep geschiedt via de groene knop van de TeleAlarm Hoofd- of Relais Unit. Als alternatief kan het alarm plaatselijk worden gereset via een speciaal ontwikkelde bevestigingszender.

Door de individuele combinatie van Main en Relay Units, radiozenders en compatibele DECT- en paging-systemen, kunt u dus de hele faciliteit bestrijken, en zo niet alleen een constante bereikbaarheid, een efficiënte oproepverdeling en veiligheid garanderen, maar ook een maximale mobiliteit voor uw patiënten.

Hoe kunnen verpleegoproepsystemen de verzorging van demente patiënten vergemakkelijken?

Het aantal dementerenden neemt gestadig toe – daarom wordt een betrouwbare oplossing voor de uitdagende zorgsituatie steeds belangrijker voor bejaarden- en verpleeghuizen. Als de middelen van het personeel beperkt zijn, maar tegelijkertijd het hoogste niveau van veiligheid en mobiliteit gewaarborgd moet worden, biedt een TeleAlarm NurseCall een goed doordachte manier om deze doelstellingen met elkaar te verzoenen. Onze NurseCall biedt u duidelijke voordelen:

Met TeleAlarm oproepsystemen kunt u een verblijfsgebied definiëren. Als een patiënt die een radiozender draagt (b.v. als polsbandje) dit gebied verlaat, gaat er automatisch een alarm af en wordt de positie doorgegeven aan de centrale. Bovendien is het met TeleAlarm accessoires mogelijk om deuren automatisch te vergrendelen, om te voorkomen dat men onbedoeld de faciliteit verlaat.

Radio- of IP-gebaseerde verpleegoproepsystemen kunnen gemakkelijk in bestaande faciliteiten worden geïntegreerd. In tegenstelling tot bekabelde verpleegoproepsystemen is er geen tijdrovende installatie van de onderdelen nodig; het verpleegoproepsysteem kan gemakkelijk geïnstalleerd worden zonder de lopende werkzaamheden te onderbreken.

TeleAlarm-verpleegoproepsystemen ontlasten het personeel efficiënt, omdat zij zich op hun werk kunnen concentreren zonder dit herhaaldelijk te moeten onderbreken voor zoekacties. Voor inkomende berichten kan gemakkelijk een doorschakeling worden ingesteld, zodat het verplegend en verzorgend personeel zich vrij kan bewegen en toch onmiddellijk op noodgevallen kan reageren.

Als een bewoner van de instelling begeleid wordt door een verpleegster die een NurseCall polsbandzender met begeleidingsfunctie draagt, herkent het systeem dat de patiënt zich in veilige begeleiding bevindt. In dat geval wordt het automatische alarm onderdrukt.

De wegloopbeveiliging stelt patiënten in staat hun volledige bewegingsvrijheid binnen het afgebakende faciliteitsterrein te gebruiken en beschermt hen op betrouwbare wijze tegen de gevaren van het verlaten van de faciliteit.

Welke normen zijn van toepassing op verpleegoproepsystemen?

Verpleegoproepsystemen zijn verplicht in verschillende inrichtingen. Daartoe behoren ziekenhuizen, verpleeghuizen en soortgelijke inrichtingen. Dat staat ook in de titel van de belangrijkste norm voor verpleegoproepsystemen: DIN VDE 0834. Verpleegoproepsystemen volgens DIN VDE 0834 zijn op zichzelf staande systemen die gebruikt kunnen worden om personen op te roepen (of te zoeken). De norm formuleert randvoorwaarden voor tijd- en functiesequenties, technische grenswaarden en ook voor de interface mens-systeem. Er worden concrete specificaties voor de te gebruiken technologie beschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de snelle technische vooruitgang.

Oproepsystemen volgens DIN VDE 0834: De relevante voorschriften voor radiografische en IP-gebaseerde verpleegoproepsystemen.

 • Oproepsystemen volgens DIN VDE 0834 hebben een eigen lijn- en transmissienetwerk, dat onafhankelijk is van bestaande netwerken.
 • Absolute prioriteit boven alle andere diensten wordt aan de oproepfuncties toegekend.
 • De garantie van noodbediening moet gewaarborgd zijn.
 • Er mogen geen transmissiepaden van andere systemen worden gebruikt voor verpleegoproepsystemen.
 • Extra diensten (radio- en televisieontvangst, telefoonaansluiting, lichtregeling) mogen wel via de verplegingoproepsystemen worden geleid, maar alleen als het medegebruik geen gevolgen heeft voor de verplegingoproepsystemen in geval van een storing in het systeem van derden.
 • Data-uitwisseling met systemen van derden mag alleen plaatsvinden via gecertificeerde interfaces van de fabrikant van de NurseCall.
Main unit 8 open

Voor de installatie en het gebruik van oproepsystemen volgens DIN VDE 0834 moeten ook verdere minimumeisen in acht genomen worden. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de norm (te vinden op https://www.beuth.de/de/norm/din-vde-0834-1/252222564) en bij uw gespecialiseerde planner voor oproepsystemen.

Verpleegoproepsystemen moeten regelmatig gecontroleerd worden op een goede werking en functionaliteit. Voorgeschreven zijn hier inspecties en onderhoud die

  • ten minste elk kwartaal en
  • met ongeveer gelijke tussenpozen

worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor deze tests ligt bij de exploitant van het oproepsysteem. Hij moet daarvoor zelf een geïnstrueerd persoon zijn, maar kan ook een geïnstrueerd persoon met het werk belasten. De controles moeten op eigen verantwoordelijkheid van de exploitant worden uitgevoerd, als er onregelmatigheden optreden of tekenen van aantasting van de permanente bedrijfsgereedheid zichtbaar zijn.

Verder gelden er naast de DIN VDE 0834 nog andere technische regels en wettelijke voorschriften voor zusteroproepsystemen in verzorgings- en verpleeginrichtingen, zoals

 • Verordening minimale bouwnormen voor woningen
 • Din EN 50134 (Alarmsystemen – Verpleegoproepsystemen)
 • DIN 77800 (Kwaliteitseisen voor aanbieders van de woonvorm “Begeleid Wonen voor Mensen)
 • DGUV-Verordening 112-139 (Gebruik van persoonlijke noodoproepsystemen)

Als ervaren en gecertificeerde fabrikant van verpleegoproepsystemen beantwoorden wij graag al uw openstaande vragen – neem contact op met onze experts!

Moderne verpleegoproepsystemen van TeleAlarm: Onze NurseCall systemen in één oogopslag

.
De kerncompetentie van TeleAlarm is noodoproepsystemen voor thuis en verpleegoproepsystemen op radio- en IP-basis. Met onze hardware- en softwareproducten bieden wij exploitanten van medische-zorginstellingen zoals bejaarden- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en assistentiewoningen innovatieve totaaloplossingen voor oproepsystemen.

Onze oplossingen in één oogopslag

TeleAlarm ICall: Het op IP gebaseerde verpleegoproepsysteem is de nieuwe generatie van verpleegoproepsystemen van TeleAlarm. De combinatie van IP technologie en lokale bus maakt het mogelijk om alle afstanden te overbruggen – zelfs over meerdere gebouwen heen. De beproefde draadloze oproepactiveringen zijn geïntegreerd in het volledig bekabelde verpleegoproepsysteem volgens DIN VDE 0834, waardoor het hele systeem bijzonder flexibel en maximaal betrouwbaar is. Een willekeurig aantal local bus (LB) ontvangers kan op het systeem worden aangesloten, waardoor een onbeperkte integratie van bedrade en draadloze apparaten mogelijk is. Servers, controllers of externe hardware zijn niet langer verplicht: alle apparaten kunnen naar behoefte individueel of op afstand geprogrammeerd worden. De flexibiliteit van de bekabeling maakt het systeem ook geschikt voor renovaties en opknapbeurten tegen concurrerende prijzen.

TeleAlarm accessoires: Met een uitgebreid assortiment accessoires rondt TeleAlarm het aanbod voor uw zusteroproepsystemen af. Naast kamerzenders, radiografische handzenders en radiozenders voor het vrijgeven van treinen, kunt u met TeleAlarm ook RAC alarmcontacten, rookmelders en valdetectoren, alsmede opstapmatten, baldrukknoppen voor grote oppervlakken, geluidsmelders of pneumatische kussens in uw zusteroproepsystemen integreren. Voor de lokalisatiefuncties bieden wij u verschillende oplossingen, van polsbandjes, zenders met begeleidingsfunctie tot persoonlijke locator-inductiezenders. Bovendien voeren wij alle systemen uit de productcatalogus van Lehmann Electronic GmbH – wij laten u graag persoonlijk ons hele portfolio zien!

TeleAlarm NurseCall: Onze NurseCall is de beproefde oplossing voor op radio gebaseerde verpleegoproepsystemen. Het combineert veel verschillende voordelen en is toekomstbestendig dankzij de gemakkelijke uitbreidbaarheid van het systeem. De oproepactivering via radio in combinatie met de lokalisatiefuncties biedt maximale bewegingsvrijheid in het gebouw voor zowel patiënten als personeel. Bovendien is de TeleAlarm NurseCall zo gemakkelijk te installeren dat de lopende exploitatie van de faciliteit niet onderbroken hoeft te worden – bij een verhuizing kan het systeem gewoon meegenomen worden naar de nieuwe faciliteit.

Wij adviseren u graag individueel en volgens uw behoeften over de voordelen van onze systemen voor uw planning en inrichting – neem contact met ons op!

Verdere informatie over het product

Technische documenten

Laatste nieuws over TeleAlarm

Mis geen informatie of technische updates door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Certificates
tuevsued_transparent
Ontwikkeling, productie, verkoop en klantenservice van elektronische beveiligings- en telecommunicatiesystemen

ISO 9001:2015

WDTM Personenalarmering JPG
WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering