Privacybeleid

Persoonsgegevens

Via onze website zal TeleAlarm geen persoonlijke gegevens over u verzamelen (b.v. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u er vrijwillig voor kiest om ons deze te verstrekken (b.v. door registratie, enquête), respectievelijk uw toestemming verleent, of tenzij anders is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

TeleAlarm streeft naar bescherming van de privacy van gegevens

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor TeleAlarm; daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy van gegevens en gegevensbeveiliging. Wij hopen dat het hieronder beschreven beleid u zal helpen te begrijpen welke gegevens TeleAlarm kan verzamelen, hoe TeleAlarm deze gegevens gebruikt en beveiligt en met wie wij deze gegevens eventueel delen.

Doel van gebruik

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze meestal om te reageren op uw vraag, uw bestelling te verwerken of u toegang te verschaffen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Ook om onze klantrelatie met u te ondersteunen:

 • kunnen wij persoonsgegevens opslaan en verwerken om een beter inzicht te krijgen in uw zakelijke behoeften en hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
 • kunnen wij (of een derde partij namens ons) persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over een TeleAlarm-aanbod ter ondersteuning van uw zakelijke behoeften of om online enquêtes uit te voeren om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen.

Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet te laten gebruiken ter ondersteuning van onze klantrelatie (met name direct marketing of marktonderzoek), zullen wij uw keuze respecteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en brengen ze ook niet op andere wijze op de markt.

Gebruiks beperking 

TeleAlarm zal de door u online verstrekte persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor de aan u bekendgemaakte doeleinden, tenzij de openbaarmaking:

 • een gebruik van de persoonsgegevens is voor een bijkomend doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld,
 • noodzakelijk is om een contract met u voor te bereiden, te onderhandelen en uit te voeren
 • wordt vereist door de wet of de bevoegde gouvernementele of gerechtelijke autoriteiten,
 • noodzakelijk is om een rechtsvordering of verweer in te stellen of te handhaven
 • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van TeleAlarm.

 

 

Communicatie of gegevensgebruik

Door uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze Website, worden uw communicatiegegevens (bijv. Internet protocol adres) of gebruiksgegevens (bijv. informatie over het begin, einde en omvang van elke toegang, en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang hebt verkregen) technisch gegenereerd en kunnen deze mogelijk betrekking hebben op persoonsgegevens. Voor zover er sprake is van een dwingende noodzaak, zal het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruiksgegevens plaatsvinden en worden uitgevoerd in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader voor gegevensbescherming.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, de bekeken pagina’s). Wij kunnen deze gegevens gebruiken om de aantrekkelijkheid van onze website te controleren en de prestaties of de inhoud ervan te verbeteren.

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens op uw computer opslaan in de vorm van een “cookie” om uw PC bij uw volgende bezoek automatisch te herkennen. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, bijvoorbeeld door ons in staat te stellen een website beter op uw interesses af te stemmen of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw internetbrowser configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Kinderen

TeleAlarm zal niet bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen zonder erop te staan dat zij vooraf toestemming van hun ouders vragen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving. We zullen persoonsgegevens van een kind alleen gebruiken of openbaar maken voor zover dit wettelijk is toegestaan, om toestemming van de ouders te vragen op grond van de lokale wet- en regelgeving of om een kind te beschermen. Bij de definitie van “kind” of “kinderen” moet rekening worden gehouden met de toepasselijke wetgeving en met nationale en regionale culturele gewoonten.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, maakt TeleAlarm gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Links naar andere websites

De TeleAlarm website bevat links naar andere websites. TeleAlarm is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van andere websites.

Vragen en opmerkingen

TeleAlarm zal reageren op redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien en om eventuele onjuistheden te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Als u vragen of opmerkingen heeft over het TeleAlarm Beleid Gegevensbescherming (bijv. om uw persoonlijke gegevens in te zien en bij te werken), klik dan op “Over ons” in de linkerbovenhoek van de website. Naarmate het Internet zich ontwikkelt, zal ook ons Gegevensbeschermingsbeleid zich ontwikkelen. Wij zullen wijzigingen in ons beleid inzake gegevensbescherming op deze pagina bekendmaken. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.

Persoonsgegevens

Via onze website zal TeleAlarm geen persoonlijke gegevens over u verzamelen (b.v. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u er vrijwillig voor kiest om ons deze te verstrekken (b.v. door registratie, enquête), respectievelijk uw toestemming verleent, of tenzij anders is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

TeleAlarm streeft naar bescherming van de privacy van gegevens

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor TeleAlarm; daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy van gegevens en gegevensbeveiliging. Wij hopen dat het hieronder beschreven beleid u zal helpen te begrijpen welke gegevens TeleAlarm kan verzamelen, hoe TeleAlarm deze gegevens gebruikt en beveiligt en met wie wij deze gegevens eventueel delen.

Doel van gebruik

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze meestal om te reageren op uw vraag, uw bestelling te verwerken of u toegang te verschaffen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Ook om onze klantrelatie met u te ondersteunen:

 • kunnen wij persoonsgegevens opslaan en verwerken om een beter inzicht te krijgen in uw zakelijke behoeften en hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
 • kunnen wij (of een derde partij namens ons) persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over een TeleAlarm-aanbod ter ondersteuning van uw zakelijke behoeften of om online enquêtes uit te voeren om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen.

Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet te laten gebruiken ter ondersteuning van onze klantrelatie (met name direct marketing of marktonderzoek), zullen wij uw keuze respecteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en brengen ze ook niet op andere wijze op de markt.

Gebruiks beperking Beperking van het doel

TeleAlarm zal de door u online verstrekte persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor de aan u bekendgemaakte doeleinden, tenzij de openbaarmaking:

 • een gebruik van de persoonsgegevens is voor een bijkomend doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld,
 • noodzakelijk is om een contract met u voor te bereiden, te onderhandelen en uit te voeren
 • wordt vereist door de wet of de bevoegde gouvernementele of gerechtelijke autoriteiten,
 • noodzakelijk is om een rechtsvordering of verweer in te stellen of te handhaven
 • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van TeleAlarm.

 

 

Communicatie of gegevensgebruik

Door uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze Website, worden uw communicatiegegevens (bijv. Internet protocol adres) of gebruiksgegevens (bijv. informatie over het begin, einde en omvang van elke toegang, en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang hebt verkregen) technisch gegenereerd en kunnen deze mogelijk betrekking hebben op persoonsgegevens. Voor zover er sprake is van een dwingende noodzaak, zal het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruiksgegevens plaatsvinden en worden uitgevoerd in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader voor gegevensbescherming.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, de bekeken pagina’s). Wij kunnen deze gegevens gebruiken om de aantrekkelijkheid van onze website te controleren en de prestaties of de inhoud ervan te verbeteren.

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens op uw computer opslaan in de vorm van een “cookie” om uw PC bij uw volgende bezoek automatisch te herkennen. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, bijvoorbeeld door ons in staat te stellen een website beter op uw interesses af te stemmen of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw internetbrowser configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Kinderen

TeleAlarm zal niet bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen zonder erop te staan dat zij vooraf toestemming van hun ouders vragen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving. We zullen persoonsgegevens van een kind alleen gebruiken of openbaar maken voor zover dit wettelijk is toegestaan, om toestemming van de ouders te vragen op grond van de lokale wet- en regelgeving of om een kind te beschermen. Bij de definitie van “kind” of “kinderen” moet rekening worden gehouden met de toepasselijke wetgeving en met nationale en regionale culturele gewoonten.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, maakt TeleAlarm gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Links naar andere websites

De TeleAlarm website bevat links naar andere websites. TeleAlarm is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van andere websites.

Vragen en opmerkingen

TeleAlarm zal reageren op redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien en om eventuele onjuistheden te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Als u vragen of opmerkingen heeft over het TeleAlarm Beleid Gegevensbescherming (bijv. om uw persoonlijke gegevens in te zien en bij te werken), klik dan op “Over ons” in de rechterbovenhoek van de website. Naarmate het Internet zich ontwikkelt, zal ook ons Gegevensbeschermingsbeleid zich ontwikkelen. Wij zullen wijzigingen in ons beleid inzake gegevensbescherming op deze pagina bekendmaken. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.