Multifunctionele LE80 Radio-ontvanger

Met zijn multifunctionele werkingsmodi kan de LE80 radio-ontvanger worden gebruikt in combinatie met bedrade of draadloze verpleegoproepsystemen. Hij is ontworpen om radiosignalen te ontvangen van verschillende TeleAlarm radiozenders op de frequentie van 868,8MHz. Bij ontvangst van radiosignalen van al dan niet geprogrammeerde draadloze zenders, schakelt de LE80 Radio Receiver zijn twee relaisuitgangen en activeert hij zijn twee LED-indicatoren, volgens de verschillende hieronder beschreven functiemodi.

De LE80 kan worden gevoed door 6-30VDC of door de optionele voedingseenheid.

LE80_front

LE80 Radio Receiver Kenmerken

Tot 20 zenders kunnen worden toegewezen

Statusindicatie met 2 driekleurige LED indicatoren en 2 individuele 'NO/NC' relais

Draadloze parameter programmering en firmware update

LE80 Radio Receiver _ open

Gemakkelijk te gebruiken in bekabelde verpleegoproepinstallaties

Negen verschillende bedrijfsmodi

868. 8 MHz bidirectioneel

Functies

De LE80 Radio Receiver kan worden ingesteld op een van de negen verschillende bedrijfsmodi waarin het apparaat zich gedraagt naargelang de verschillende zenderingangen. Het instellen van de bedrijfsmodus kan alleen met behulp van de PR80 programmeereenheid. Zenders kunnen met of zonder de PR80 worden geprogrammeerd.

Modus 1: Normaal (standaardmodus)

Tot twintig draadloze zenders kunnen worden geprogrammeerd. Oproepen worden aangegeven door LED 2 en relais 1. Een laag batterijsignaal wordt aangegeven door LED 2 en relais 2. Bovendien biedt de aangepaste uitgang (zie pinout) voorgedefinieerde spanningen voor vier verschillende voorgedefinieerde oproepen.

Mode 2: LED 2 gedeactiveerd bij lage batterij indicatie .

De functie is dezelfde als in Mode 1, behalve dat het signaal voor een zwakke batterij alleen door relais 2 wordt aangegeven. Bovendien biedt de aangepaste uitgang (zie pinout) voorgedefinieerde spanningen voor vier verschillende voorgedefinieerde oproepen.

Modus 3: Dementie

S87L en B80A draadloze zenders kunnen worden gedetecteerd. Relais 1 kan worden gebruikt om een bewaakte deur te vergrendelen. Relais 2 kan worden gebruikt om een bestaand verpleegoproepsysteem te activeren, of een ingang voor andere bewakingsapparatuur.

Modus 4: Dementie met Begeleiding

De LE80 radio-ontvanger kan worden aangesloten op een bedraad verpleegoproepsysteem, waarin de functie ‘Begeleiden’ kan worden geïmplementeerd. Hierbij zal de LE80 Radio Receiver 10 seconden wachten na ontvangst van een signaal van een S87L zender. Als hij een B80A-zender

in dit tijdsvenster, dan wordt er geen alarm gegenereerd. Zo niet, dan wordt relais 1 gedurende 2 seconden geactiveerd.

Modus 5: Afstandsbediening

Er kunnen maximaal 20 draadloze zenders worden geprogrammeerd. Per sequentie kan alleen dezelfde zender relais 1 in- en uitschakelen.

Modus 6: Open ontvanger

Er hoeft geen draadloze zender te worden geprogrammeerd. Elke zender binnen ontvangstbereik van de LE80 radio-ontvanger zal het apparaat activeren.

Mode 7: Open ontvanger met een deurlocatie bakennummer

Dezelfde functies als in Modus 6, maar met transmissie van de deurpositie. Elke zender binnen ontvangstbereik van de LE80 Radio Receiver zal het apparaat activeren, maar alleen als de LE80 een signaal ontvangt (met uitzondering van een dementie) dat het deurbakennummer bevat.

Modus 8: Uniek N86-gedrag

Het gedrag is vergelijkbaar met normaal Mode 1, met bepaalde verschillen naargelang de zender of het type oproep dat wordt geactiveerd. Het activeren van een alarm op een geprogrammeerde N86-zender activeert relais 1 gedurende max. 20 min. De cyclus van 20 min. kan worden onderbroken door de bevestigingsfunctie van dezelfde N86.

Modus 9: Tweekanaalsontvanger

Alle TeleAlarm Nurse Call alarmzenders kunnen worden geprogrammeerd. Oproepen worden aangegeven door relais 1 of relais 2, afhankelijk van het slot waarin de draadloze zenders zijn geprogrammeerd. Een laag batterijsignaal wordt aangegeven door LED 2.

Meer informatie over het product LE80 Kamerzender

Technische documenten

Laatste nieuws over TeleAlarm

Mis geen informatie of technische updates door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Certificates
tuevsued_transparent
Ontwikkeling, productie, verkoop en klantenservice van elektronische beveiligings- en telecommunicatiesystemen

ISO 9001:2015

WDTM Personenalarmering JPG
WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering