Onafhankelijkheid en kwaliteit van leven – met TeleAlarm ook op oudere leeftijd

De demografische veranderingen in Duitsland doen vragen rijzen over de zorg voor ouderen. Voor veel mensen is het leven in een beschutte instelling op hoge leeftijd steeds minder aan de orde. Beslissend voor een beslissing tegen een verpleeghuis zijn onder andere de beperkte zelfstandigheid en het verlaten van de vertrouwde omgeving bij verhuizing naar een dergelijke woonruimte. Humane en respectvolle zorg en gelijktijdige zelfstandigheid hebben echter niet alleen betrekking op ouderen. Ook mensen die door ongelukken of andere tegenslagen onverwacht beperkt in hun bewegingsvrijheid zijn en afhankelijk zijn van hulp, gaan met dit onderwerp om. Met de TeleAlarm abonnee stations en de bijbehorende thuisnoodoproep krijgen lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven en toch hun zelfstandigheid te behouden.

glücklich und sicher zu hause

TeleAlarm – in gebruik in zorginstellingen en klinieken

Daarnaast ontwikkelen en produceren wij al jaren communicatiesystemen voor zorginstellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en klinieken. Deze ervaring wordt verwerkt in elk van onze productoplossingen en in de precieze kennis van de eisen die verpleeghuizen en ziekenhuizen en hun organisatiestructuren stellen aan een efficiënt, toekomstbestendig lichtoproepconcept. Snel en doelgericht mensen helpen is het doel van elk oproepsysteem. En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Wat echter aan het veranderen is, is de eis aan de organisatie van de communicatie. Steeds meer zorginstellingen staan voor de uitdaging om hun processen zodanig te optimaliseren dat ze economisch op een hoog kwaliteitsniveau werken. Onze oproepsystemen ondersteunen huishoudens bij het efficiënter maken van hun dagelijkse zorg. Zowel onze NurseCall systemen als het klassieke noodoproepsysteem voor thuis zijn in grote en kleine huishoudens in gebruik en voldoen aan de eisen van moderne oproepsystemen: ze kunnen flexibel worden gebruikt, verminderen bureaucratie en kosten, helpen processen optimaal te ontwerpen en ondersteunen zo de optimale zorg voor patiënten.

top