Verklaring over de beveiliging van persoonsgegevens

   

Verklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften:

TeleAlarm Europe GmbH
Geschäftsführer: Steffen Görig, Dr. Arnd Karden

Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Duitsland

www.telealarm.com
telefoon: +49341 271 57 80
fax: +49 341 271 57 70

II. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Heiko Weyrauch
datenschutz@telealarm.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, Art. 6 alinea. 1 liter. Een EU-gegevensbeschermingsverordening (AVG) dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, Art. 6 alinea 1 lid, b AVG dient als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust, Art. 6 alinea 1, lid c AVG dient als rechtsgrondslag.
Als verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en uw belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden, Art. 6 alinea, 1 lid f AVG dient als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Het wissen van gegevens en de opslagtijd

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt van toepassing te zijn. Bovendien mogen gegevens worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever hierin voorziet in EU-regelgeving, -wetten of andere regelgeving die op ons van toepassing is. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanleggen van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) de internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van de toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(7) Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 alinea 1, lid f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 alinea 1, lid f AVG ligt ook in deze doelstellingen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en vernietiging

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. U heeft dus geen recht van bezwaar.

V. Gebruik van cookies.

a) Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.
De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:
(1) Taal instellingen
(2) Inloggegevens

Op onze website maken we ook gebruik van cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.
Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van paginaweergaves
(3) Gebruik van websitefuncties

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is art. 6, alinea 1, lid f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
(1) Taalinstellingen accepteren
(2) Zoektermen onthouden

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analyse cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod continu optimaliseren.
Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang ook in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6, alinea 1, lid f AVG.

d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons doorgestuurd.
Uw e-mailadres, voor- en achternaam, plaats, bedrijfsnaam, gewenste taal en uw nieuwsbriefaanvraag worden verzonden, mits u deze informatie verstrekt.

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:
(1) IP-adres van de oproepende computer
(2) Datum en tijdstip van inschrijving

Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.
In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6, alinea 1, lid AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.
Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de gebruikte diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen en om doelgroepspecifieke informatie te verzenden.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen. Dit maakt het ook mogelijk om de toestemming voor de opslag van tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:
Voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf, adres en functie.
Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van inschrijving

In de loop van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, alinea 1, AVG indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

3. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website. Dit omvat het gebruik van documenten die alleen toegankelijk zijn voor klanten en niet bedoeld zijn voor het publiek.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.
Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd, of voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld om een overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen uit te voeren, als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zelfs na de sluiting van het contract kan het nog steeds noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

De overdracht van Flash-cookies kan niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.
5. Mogelijkheid van tegenstrijdigheid en eliminatie

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen te allen tijde wijzigen.
Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen, kunnen zij slechts voortijdig worden verwijderd voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die zich daartegen verzetten.

VIII. Contactformulier en e-mail contact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als u voor deze optie kiest, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens wel: Naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, postcode en plaats.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van inschrijving
Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens die via de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.
De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Als u uw toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6, alinea 1 lid f AVG.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, alinea, 1 lid f AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 exp. 1, lid b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces verwerkt worden dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen, de beveiliging van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen en om een gericht contact mogelijk te maken.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonlijke gegevens van het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, zullen uiterlijk na zeven dagen worden verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en vernietiging

U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

IX. Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens door u worden verwerkt, gaat het om uzelf in de zin van het AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:
1. Recht van toegang tot persoonsgegevens

U kunt ons vragen te bevestigen of uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie bij ons opvragen:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;
4. de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
7. alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel. 22, paragraad 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen op grond van Art. 46 AVG in verband met de doorgifte.

2. Recht op correctie

U heeft het recht uw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. We moeten deze correctie onverwijld doorvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking ervan, maar u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u overeenkomstig artikel 15 bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, 21 paragraaf 1 AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Als de beperking op de verwerking is beperkt conform de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) de verwijderingsheffing
U kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen en wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking gebaseerd was, in overeenkomstig art. 6 alinea. 1 lid. a of Art. 9 lid 2, lid a AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 paragraaf 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt op grond van Art. 21, lid 2 AVG.
(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten die op ons van toepassing zijn.
(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, paragraaf 1 AVG.
b) Informatie aan derden

Als we de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben openbaar hebben gemaakt en we zijn verplicht deze te verwijderen op grond van Art. 17 paragraaf 1 AVG nemen wij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Vrijstellingen

Het recht op annulering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1) de vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
(2) te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder wij ressorteren, of een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan ons verleende openbaar gezag te vervullen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2 lid h en i en Art. 9 alinea 3 AVG;
(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel. 89 para. 1 AVG, voor zover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of daaraan ernstig afbreuk kan doen, of
(5) rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking te corrigeren, te wissen of te beperken, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine-leesbare ontvangst van de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere verantwoordelijke door te geven door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel. 6 alinea. 1 lid AVG of Art. 9, lid 2 lid a AVG of op grond van een contract ingevolge art. 6 alinea. 1 lid b AVG en
2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DSBER; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Wij zullen niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.
U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

8. Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken. 4. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het AVG. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 van het AVG.

10. Privacybeleid Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een analyseservice van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. “(“Google”), 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruik van onze website te analyseren. De bijbehorende gegevens over uw gebruikersgedrag worden doorgestuurd naar een Google-server in de VS, waar ze worden geëvalueerd en opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd binnen de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Overeenkomst, zal Google uw IP-adres verkorten voor anonimiseringsdoeleinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal er een onverkorte verzending naar de VS plaatsvinden met verkorting van het IP-adres op een server daar.

Google gebruikt deze informatie op instigatie van de eigenaar van deze website om te evalueren hoe u de website gebruikt. Google gebruikt deze informatie bovendien om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet voor zijn operators. Google voegt het IP-adres dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet samen met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies zelf voorkomen door een geschikte instelling in uw browser te maken. In dit geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt voorkomen dat door het cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Het enige wat u hoeft te doen is het downloaden en installeren van een extra browser plug-in. U kunt deze plugin downloaden onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

top