CareSOFT Alarm Server

De alarmserver CareSOFT verenigt verschillende oproep- en weergavesystemen en gebruikt zo de bestaande hardware beter, comfortabeler en flexibeler. In verzorgings- en verpleegtehuizen worden vaak verschillende systemen gebruikt: Personenalarmeringsysteem met verschillende alarmcontacten (verwarmingsalarm, airconditioning, lift, enz.) en de bijbehorende weergaveapparatuur (pagers, draadloze telefoonsystemen zoals DECT of WLAN, alarmdisplays, enz.). De alarmserver CareSOFT is de interface voor al deze systemen en regelt wanneer, hoe en waarheen welke noodoproep wordt doorgestuurd.

 

  • Duidelijke beschrijving van plaatsen (waar) en activeringsapparaten (wie)
  • Aanpassing van het proces aan de organisatie van de klant door een flexibele escalatie van de alarmen
  • Gebruik van bestaande infrastructuur door doorzenden aan veel verschillende weergaveapparatuur
  • Opslaan van alle activeringen in een database voor latere analyse
  • Individuele informatie weergave via de analysesoftware

Documenten
Te downloaden documenten:
DEENFR
 
top