NurseCall-systemen:

Garantie voor de optimale verzorging van ouderen

In tijden waarin de bevolking steeds ouder wordt, neemt ook het aantal bewoners van verzorgingstehuizen en verpleeginstellingen continu toe. Daardoor wordt het voor het verplegend personeel steeds moeilijker om elke patiënt genoeg tijd en aandacht te geven. Om het verplegend personeel in verzorgings- en verpleegtehuizen te ontlasten en de bewoners een extra gevoel van veiligheid te geven, biedt TeleAlarm NurseCall-systemen voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Met behulp van meldinstallaties, softwaresystemen en accessoires kan zo de verzorging van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden ondersteund.

Meer tijd voor de dingen die er echt toe doen

Door de NurseCall-systemen van TeleAlarm kan niet alleen worden bespaard op werkkrachten, belangrijker is dat ze bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen een stukje van hun zelfstandigheid teruggeven. Door de praktische draadloze handzender kunnen patiënten het verplegend personeel zelf roepen in geval van nood. Via een NurseCall Main Unit en mogelijke telecommunicatie- en meldinstallaties, zoals een telefooninstallatie, DECT-installatie, paginginstallatie of lichtinstallatie, wordt het verplegend personeel onmiddellijk gealarmeerd. Daarmee verminderen bovendien de personeelsvereisten voor bepaalde delen van een verzorgings- of verpleegtehuis aanzienlijk. De NurseCall-systemen zijn eenvoudig te installeren en zijn zowel geschikt voor verpleegtehuizen als voor verzorgingstehuizen en inrichtingen voor begeleid wonen. Daarnaast bieden de NurseCall-systemen van TeleAlarm een geïntegreerde dwaaldetectie. Daarmee kunnen dementiepatiënten zich vrij bewegen binnen een bepaald gebied. Pas als ze dit zonder toezicht verlaten, wordt het verplegend personeel via het systeem gewaarschuwd en kan het snel en gepast reageren op de situatie. Daarmee wordt de veiligheid van de patiënt gewaarborgd zonder dat zijn persoonlijke vrijheid al te zeer hoeft te worden beperkt.

NurseCall-systemen bieden een volledige ondersteuning van alle gebieden van een modern verpleegbedrijf

De snel en eenvoudig geïnstalleerde NurseCall-systemen van TeleAlarm kunnen op elk moment tegen gunstige kosten worden gemoderniseerd of, indien nodig, worden uitgebreid door extra accessoires. Een voorbeeld van een dergelijke uitbreidingsmodule is de CareSoft Alarm Server. Deze verzamelt meerdere oproep- en weergavesystemen en zorgt daarmee voor een optimaal gebruik van de al aanwezige hardware. De CareSoft Alarm Server dient als interface tussen de verschillende personenalarmeringssystemen en alarmcontacten en hun weergaveapparaten. Door de nauwkeurige weergave van de noodgevallocatie of het activerende apparaat, kan het verplegend personeel de patiënten sneller en effectiever helpen. Daarnaast worden via de CareSoft Alarm Server alle activiteiten opgeslagen in een database waardoor bepaalde informatie altijd specifiek kan worden opgevraagd en geanalyseerd. Zo kunnen werkprocessen binnen een verzorgings- of verpleegtehuis flexibel en kostengunstig worden georganiseerd en beheerd. Wat weer leidt tot een reductie van personeelskosten en werkinzet.

NurseCall-systemen

NurseCall-systemen zijn onze oplossingen voor verpleegtehuizen, ziekenhuizen en andere instellingen.

Hausserviceruf teilnehmerstation 61

De NurseCall Main Unit is de centrale van een eenvoudig te installeren draadloos systeem, dat kan worden gebruikt voor instellingen zoals verpleegtehuizen of begeleid wonen. Speciaal voor bewoners als dementiepatiënten, die lichamelijk en geestelijk beperkt zijn, is de NurseCall Main Unit goed geschikt en gemakkelijk te bedienen.

Nurse Call Main Unit

De NurseCall Relay Unit is een compleet draadloos systeem dat geschikt is voor verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen en woonunits. Het vergemakkelijkt het werk voor het personeel en geeft tegelijkertijd meer veiligheid voor de bewoners en het verplegende personeel door een geoptimaliseerde bewaking en meer vrije ruimte voor verplegers en bewoners.

Nurse Call Relay Unit Plus

De NurseCall Relay Plus Unit biedt niet alleen een eenvoudige en ongecompliceerde installatie en geschiktheid voor begeleid wonen, verpleegtehuizen en andere vergelijkbare inrichtingen, maar het geeft patiënten ook de mogelijkheid het verplegend personeel direct en eenvoudig een waarschuwingssignaal te sturen door middel van een zender.

Hausserviceruf teilnehmerstation 61

Met de LE10 draadloze ontvanger kunnen radiosignalen worden ontvangen van verschillende zenders op de frequentie 434,01 MHz. Hij beschikt bovendien over een groen en rood LED-lampje. Daarmee reageert hij op de ontvangen signalen.

CareSOFT Alarm Server

De alarmserver CareSOFT verenigt verschillende oproep- en weergavesystemen en gebruikt zo de bestaande hardware beter, comfortabeler en flexibeler. In verzorgings- en verpleegtehuizen worden vaak verschillende systemen gebruikt: CareSOFT is de interface.

NurseCall accessoires

De NurseCall accessoires maken onze NurseCall-systemen pas perfect – nuttige oplossingen voor verpleegtehuizen, ziekenhuizen en andere instellingen.

S37 Armbandsender NurseCall

Een gebruikersvriendelijke handzender, zoals de draadloze handzender S37, biedt u het goede en rustgevende gevoel dat u zich op elke plek in huis veilig kunt voelen en steeds met een centrale verbonden bent die u op elk moment te hulp kan schieten.

S35 Funksender Zugauslösung

De compacte draadloze handzender is bijzonder gebruiksvriendelijk, omdat het alarm zowel door het drukken op de rode knop als door het trekken aan het snoer, kan worden geactiveerd. Dit maakt een nog eenvoudigere bediening mogelijk.

N46 Zimmersender, N46 Wall Transmitter

De N46 wandzender is een multifunctionele, stationaire draadloze zender, waarmee patiënten en verplegend personeel direct in de patiëntenkamer een noodoproep uitzenden, hulp oproepen of een oproep kunnen uitzetten. Hij wordt geïntegreerd in een NurseCall-systeem.

ManDown Sensor NurseCall, Schwesternruf

Bij oudere mensen moet meer rekening worden gehouden met vallen en ongevallen als de patiënt mobiel is. De ManDown-sensor geeft dan een alarm af aan het verplegend personeel.

RAC-Alarmkontakt

RAC draadloze contactmelders beveiligen ramen en deuren om ongewenste, nachtelijke wandelingen te voorkomen en zo de veiligheid van alle bewoners te garanderen.

NurseCall dwaaldetectiesystemen

Het NurseCall dwaaldetectiesysteem beschermt dementiepatiënten tegen doelloos ronddwalen. Het is op elk moment mogelijk het systeem, of delen ervan, later aan te brengen in ziekenhuizen of verpleegtehuizen.

IS 75 560x400

Het IS75 personendetectiebaken biedt veiligheid door personendetectie bij dementiepatiënten. Tegelijkertijd biedt het een bepaalde mate van bewegingsvrijheid en zelfstandigheid.

Merken

Personenortung IS76

Met het IS76 personendetectiebaken kan invloed worden uitgeoefend op de autonomie van mensen om ze tegen zichzelf te beschermen, maar blijft tegelijkertijd een voldoende mate aan bewegingsvrijheid mogelijk. Met personendetectie kan aan beide vereisten worden voldaan.

S37 Armbandsender NurseCall

Om het dagelijks leven voor oudere mensen te verlichten, bestaan er diverse apparaten die bepaalde functies bezitten en het voor mensen makkelijker maken om in het dagelijks leven de weg te vinden. Een voorbeeld van een dergelijk apparaat is de “armbandzender met lokalisatiefunctie”.

S37E Armbandsender Begleit

De S37E armbandzender begeleidingsfunctie is een zender voor het begeleidende verplegingspersoneel. Zo kunnen samen met patiënten gebieden worden gepasseerd die zijn uitgerust met lokaliseringzenders, zonder een alarm te activeren.

Hebt u vragen?

Neem contact met ons op!

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Ze helpen u graag verder.

top