Intelligente supervisie

„Active Intelligent Monitoring“

“Active Intelligent Monitoring” (AIM) is een systeem dat de activiteit bewaakt na het opstaan uit bed of uit een stoel. Zo kan bijvoorbeeld het ’s nachts verlaten van het bed worden bewaakt. Het systeem kan vrij worden geconfigureerd en is eenvoudig in gebruik.

„Situational Awareness“

Situational Awareness is een zelflerend systeem dat zich met behulp van melders aanpast aan het gedrag van de gebruiker. Het leert de activiteiten van de gebruiker en na de inleerfase worden ongewone activiteiten herkend, waarna automatisch een alarm wordt geactiveerd.

Active Intelligent Monitoring

Active Intelligent Monitoring (AIM) is geschikt voor elke woonvorm met intelligente supervisie of verpleegtehuis en ondersteunt het personeel bij het zorgen voor de patiënten of bewoners. Vooral ’s nachts kan de verzorging worden gegarandeerd, want het systeem herkent bewegingen, zoals het opstaan uit bed, en kan daarop reageren. Overdag kunnen bewegingen zoals het opstaan uit bed, een stoel, bank, enzovoorts worden bewaakt. Dit zorgt voor veiligheid en bescherming voor de bewoner aan de ene kant en ook voor een ontlasting van de verzorger of verpleegkundige aan de andere kant, waardoor tijd wordt bespaard en de werkkwaliteit positief wordt beïnvloed. Afgezien daarvan kan het apparaat bovendien vrij worden geconfigureerd en verlicht het het dagelijks leven van bewoner en verzorgende aanzienlijk. De constante en continu gelijkblijvende kwalitatieve bewaking door Active Intelligent Monitoring garandeert een snelle alarmering van het personeel.

Werkwijze van het systeem

Active Intelligent Monitoring werkt voornamelijk door het product Situational Awareness. Dit is een systeem dat het gedrag van de gebruiker bewaakt door middel van melders en zich aanpast aan dit gedrag. Zo kan ongewoon gedrag worden herkend en kan het systeem daarop reageren. Het gaat hierbij om een zeer nieuw product. Het is een zelflerend systeem dat met een innovatieve en technisch bewezen methode en strategie werkt.

Active Intelligent Monitoring biedt belangrijke voordelen als zich een noodsituatie voordoet

Door Active Intelligent Monitoring wordt de betreffende persoon steeds bewaakt. Na de inleerfase van het apparaat, kan het, zodra zich een noodsituatie voordoet, een noodoproep uitgeven aan de verpleger of verzorgende, zodat deze snel op de hoogte is en kan handelen. Doordat het systeem heeft geleerd welk gedragspatroon de persoon heeft, kan het vervolgens afwijkend gedrag herkennen en daarop reageren door de alarmering van het personeel. Deze noodoproep wordt uitgegeven door het systeem en kan, door de snelle inzet, in geval van ernstig gevaar of nood van de betreffende persoon veel helpen en van beslissende betekenis zijn in een levensgevaarlijke situatie.

top